Gaya APA

K.H., C, M. (2001). KELENGKAPAN TARIKH NABI MUHAMMAD SAW, JILID 3 . Jakarta: Gema Insani Press.

Gaya MLA

K.H., Chall, Moenawar. "KELENGKAPAN TARIKH NABI MUHAMMAD SAW, JILID 3". Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Text.