Gaya APA

Saifuddin, A, B. (1990). Ensiklopedi Indonesia Jilid - 6 : SHI-VAJ . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Gaya MLA

Saifuddin, Abdul, Bari. "Ensiklopedi Indonesia Jilid - 6 : SHI-VAJ". Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1990. Text.