Gaya APA

Mughniyah,, J, M. (). Membuat Biogas . Yogyakarta: Kanisius.

Gaya MLA

Mughniyah,, Jawad, Muhammad. "Membuat Biogas". Yogyakarta: Kanisius, . Text.